اخبار

کسب مقام مربی استعدادیاب برتر

کسب مقام مربی استعدادیاب برتر رشته ورزشی اسکیت توسط “حمیدرضا ریاحی” در چهارمین المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور