اخبار

نیمه شعبان 1396

جشن بزرگ نیمه شعبان همراه با کیک یکصدکیلویی، 21اردیبهشت ماه 96در اسکیت پارک لیو، باحضور سرپرست محترم فدراسیون اسکیت سرکار خانم موسوی


shaban-96 (1)

shaban-96 (7) shaban-96 (8) shaban-96 (9)

shaban-96 (2)  shaban-96 (3)  shaban-96 (5)

shaban-96 (10) shaban-96 (11) shaban-96 (12)

shaban-96 (13) shaban-96 (14) shaban-96 (15)

 shaban-96 (16) shaban-96 (17)

 shaban-96 (18) shaban-96 (6)