اخبار

نیمه شعبان سال 95

 


زمان: شنبه 1 خرداد ماه

ساعت: 18:30

  • مراسم آتش بازی
  • اجرای موسیقی زنده
  • همراه با توزیع کیک یکصد کیلویی

با حضور مسئولان و قهرمانان اسکیت ایران

مکان: بلوار ارتش – شهرک نفت – خیابان آبادان – داخل بوستان مهرگان – اسکیت پارک لیو


تصاویر:

 

 

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (19) 1 (21) 1 (22) 1 (23) 1 (24) 1 (25) 1 (27) 1 (28) 1 (29) 1 (30)

1 (20) 1 (11) 1 (26)


photo_2016-05-24_14-32-07 photo_2016-05-24_14-32-11 photo_2016-05-24_14-32-13 photo_2016-05-24_14-32-25 photo_2016-05-24_14-32-28 photo_2016-05-24_14-32-30