اخبار

نتایج مسابقات اسکیت پسران آموزش وپرورش تهران

تیم آکادمی اسکیت ایران زمین درقالب تیم منطقه13دراین مسابقات شرکت نمود.درمقطع متوسطه1و2به دومقام قهرمانی دست یافت ودرمقطع ابتدایی 2به مقام قهرمانی دست یافت و هت تریک نمود
تیم منطقه13متشکل ازمتین درزی،آروین آعلی،مهران افخمی،محمدامین شمس،محمدرضاحسنی،محمد امین زندی،پوریاشیبانی،امیرحسین قاسم زاده،محمدحسین یعقوبی،سیدامیرحسین میرشجاعی