اخبار

مراسم اختتامیه تقدیر و اهدای مدال المپیاد

مراسم اختتامیه تقدیر و اهدای مدال المپیاد استعدادهای برتر استان تهران که با اعزام نفرات برتر به مسابقات کشوری به مربیگری حمیدرضا ریاحی منجر به قهرمانی کشور گردید.