اخبار

تیم متوسطه یک و دو منطقه ۱۳ نایب قهرمان تهران شد

تیم بانوان آکادمی اسکیت ایران زمین درقالب تیم آموزش وپرورش منطقه 13درمسابقات اسکیت آموزشگاههای تهران شرکت نمود

در این مسابقات فاطمه ابراهیمی دو مقام اول، افرا مهدوی و پریسا فیروز  دو مقام دوم کسب کردند.

photo_2016-02-21_21-51-05 photo_2016-02-21_21-51-08