اخبار

تنها پيست اسكيت سرپوشيده درشرق تهران

آكادمي اسكيت ايران زمين شعبه پيروزي، از اول آذرماه 1397 به صورت سرپوشيده درخدمت ورزشكاران عزيز مي باشد.
آموزش اسكيت ازمبتدي تا حرفه اي، از سه سال تا 60 سال، براي آقايان و بانوان برقرار مي باشد. ضمنا كلاسهاي آموزشي و سانسهاي تفريحي اختصاصي بانوان نيز دراين مجموعه همه روزه حتي جمعه ها ازساعت 15 الي 21 برقرار مي باشد.