با مدیریت حمید رضا ریاحی

مربی تیم تیم اسکیت اکریسو جمهوری اسلامی ایرانشعبه 1: خیابان پیروزی – مقابل بلوار ابوذر —- 77469801

شعبه 2: اتوبان بسيج (اافسريه) – بلوار هجرت – ورزشكاه تختی —- 09190306823

شعبه 3: بلوار ارتش – شهرک نفت – پارک مهرگان —- 09122175963

شعبه 4 – شهرک غرب – میدان صنعت – بلوار خوردین – اولین دور برگردان سمت چپ – داخل بوستان فدک —-  0219101533

شعبه 5: اتوبان یاسینی – درب سوم پارک سرخه حصار – سالن بحران —- 09121094680

 


مدیریت: 09121094680