اخبار

آموزش تخصصی اسکیت

آموزش تخصصی اسکیت
از مبتدی تا حرفه ای
(بصورت خصوصی)
زیرنظر حمیدرضا ریاحی
مربی تیم ملی اسکیت